SUBVENCIÓNS PARA A CELEBRACIÓN DE FESTAS POPULARES NO CONCELLO DE BOIMORTO.

Ao efecto do artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, FAISE PUBLICO ANUNCIO DA PROPOSTA QUE SE LEVARA AO PLENO ORDINARIO DO VINDEIRO VENRES 27/09/2019.

Ver o anuncio