Bases Contratación 1 auxiliar de axuda a domicilio. Media Xornada

Convocase unha praza de auxiliar de axuda a domicilio a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Estado da convocatoria: