Convocatoria 1 praza de socorrista a media xornada (3 meses)

A praza é de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego.

Estado da convocatoria: