APROL RURAL 2019 - SELECCION PEON PROTECCION E MANTEMENTO MEDIAMBIENTAL

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de emprego de melide para seleccion de candidatos APROL RURAL 2019: Peon proteccion e mantemento medioambiental.

O sondeo dos participantes corre a cargo do OFicina de emprego de Melide tendo como prazo limite de presentacion de instancias o 10 de maio de 2019 ás 14:00

Estado da convocatoria: