Bases de Funcionario Interino Administrativo-Informático por oposición e formación de Bolsa de emprego

Convocase dende o Concello de Boimorto bases de Funcionario Interino posto de traballo de Administrativo-Informático por oposición e formación de Bolsa de emprego. Poden consultar as bases no BOP numero 57 de data 25/03/2019.

Prazo de presentacion de instancias:  segundo o recollido na complementación reaperturase o prazo de presentación de solicitudes que será de  20 dias naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicación do anuncio de complementación no BOP 62 do 01/04/2019.  As solicitudes presentadas tanto no prazo inicial como no presente, serán admitidas, sempre que sexan de conformidade coas bases.

Acceso as bases no BOP 57do 25/03/2019

Anuncio de complementación aos efectos aclarativos e reapertura de prazo de presentación de instancias, publicado no BOP 62 do 01/04/2019.

Estado da convocatoria: