Bases procedemento non restrinxido de consolidación de emprego temporal e estrutural, concurso-oposición peón recollida de lixo-tratorista

Convocase dende o Concello de Boimorto bases para procedemento non restrinxido de consolidación de emprego temporal e estrutural, polo sistema de concurso-oposición dun peón recollida de lixo-tratorista . Poden consultar as bases no BOP numero 57 de data 25/03/2019.

Prazo de presentacion de instancias segundo a bases V da Convocatoria 20 dias naturais contados a partir do dia seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE numero 79 de data 02/04/2019.

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: