BOLSA DE TRABALLO Nº II (SUBSIDIARIA) AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E APOIO A PERSOAS MAIORES E PERSOAL VULNERABLE

Publicase na data de hoxe no Boletin oficial da provincia (num 82 - 08/06/2020) anuncio bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección por concurso para a formación da bolsa de traballo nº II (Subsidiaria) de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.

Ver as bases no taboleiro de edictos

O prazo de presentación de solicitude abrangue dende:

o 09/06/2020 ao 18/06/2020

Documentación adicional da selección colgada no Taboleiro de anuncios municipal: 

  1. Ver as bases no taboleiro de edictos

  2. Publicado en data 19-06-2020 Lista admitidos/as e convocatoria tribunal e proba de galego

  3. Publicado en data 23-06-2020 as puntuacións obtidas polos aspirantes.

  4. Formación Bolsa de traballo publicado no Taboleiro de anuncios o 26-06-2020

Estado da convocatoria: