Bolsa de traballo persoal laboral temporal como axente de igualdade

No BOP de data 05/05/2021 publicase anuncio de convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como axente de igualdade.

Base 5.3 prazo de presentación de instancias 20 días naturais (ATA O 25 DE MAIO INCLUÍDO)

Estado da convocatoria: 

Documentos: