Brigada prevención e defensa contra incedios forestais - Anualidade 2019

O 01 de xullo de 2019 aprobouse por decreto de alcaldia numero 307/2019 as bases que rexeran a contratación do persoal para a brigada de prevencion e defensa contra incedios forestais para este 2019. A cuadrilla estará composta por 1 xefe de brigada, 1 peon conductor e 3 peóns de brigada.

O prazo de solicitude de participación abranguera do 3 de xullo ao 8 de xullo de 2019.

Para ver as condicións e demais información preman nas bases anexas a esta convocatoria.

O 12 de xullo de 2019 faise publica  a lista definitiva de admitidos e convocatorias das seguintes probas:

  • Luns 15 de xullo: Ás 10:00 h. no polideportivo municipal. Proba de aptitude física (Proba de banco)

  • Martes 16 de xullo: Ás 10:30 h. na Antiga Telleira de Boimil. Proba práctica de fase de oposición.

  • Martes 16 de xullo: Ás 10:00 h. na Casa do Concello. Proba de galego ao aspirante Ivan Casal Gayoso.

Estado da convocatoria: