Convocatoria Bolsa de emprego Peón de oficios vairos do CPI de Boimorto

Convocase Bolsa de emprego de Peón de oficios vairos do Colexio Publico Armando Cotarelo Valledor. O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais dende a publicacion do extracto das bases no BOP (Publicado no BOP numero 175 de 16/09/2019), sendo a data limite, segundo esta publicacion o dia: 26/09/2019.

Pódense consultar mais abaixo as bases completas.

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

Publícase a puntuación para formación da bolsa de traballo de Peón de oficios vairos do Colexio Publico Armando Cotarelo Valledor