Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores