Convocatoria para a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como FISIOTERAPEUTA da Residencia de persoas maiores e Centro de día

No BOP Nº 99 do 28/05/2018 saen publicadas varias convocatorias de emprego do Concello de Boimorto entre elas atopase:

  • Convocatoria para a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como FISIOTERAPEUTA da Residencia de persoas maiores e Centro de día.

O prazo de presentación de instancias para todas elas é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP no caso que nos ocupa, ao sair publicadas o 28 de maio, o prazo remata o 04 de xuño de 2018.

Acceso directo as Bases no BOP

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: