Estabilización de emprego público temporal 2022

Trala publicación no BOE num.4 de data 05/01/2023 (Ver anuncion en el BOE) abrese o prazo de solicitude para participar nos procesos selectivos seguintes:

 • 1 AUX. SAF LABORAL PARCIAL - CONCURSO
 • 6 AUX. SAF LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 2 AUX. SAF LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN
 • 1 LIMPIADOR LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 LIMPIADOR LABORAL PARCIAL - CONCURSO
 • 1 PROFESORA PAI LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 PROFESORA AUX. PAI LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 ANIMADOR CULTURAL LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 ELECTRICISTA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 CONDUTOR MICROBUS LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 DIRECTOR RESIDENCIA LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICION
 • 1 FISIOTERAPEUTA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 ATS LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 ATS LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN
 • 1 PINCHE LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 12 AUX. XEROCULTORA LABORAL COMPLETA - CONCURSO
 • 1 AUX. XEROCULTORA LABORAL COMPLETA - CONCURSO e OPOSICIÓN

Poden ver as bases completas no BOP 236 de data 15/12/2022 

Poden ver o anuncio no DOG de data 02/01/2023

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

 • BOP num. 99 de 26.05.2023 Anuncio de publicacion listas provisionais de varias prazas. Ver o anuncio.

 • Anuncio Taboleiro. Lista provional admitido/as Estabilización Praza de Limpador/a a xornada parcial. Ver anuncio

 • Anuncio Taboleiro. Lista provisional admitido/as Estabilización Praza de Limpador/a xornada completa. Ver anuncio.

 • Anucio Taboleiro Lista provisional admitido/as Estabilización Praza de Animador/ cultural a xornada completa Ver anuncio

 • Anucio Taboleiro Lista provisional admitido/as Estabilización Praza de electricista/peon de apoio alumeado publico. Ver anuncio

 • Anucio Taboleiro Lista provisional admitido/as Estabilización Praza de pinche a xornada completa Ver anuncio

 • Anucio Taboleiro Lista provisional admitido/as Estabilización Praza de Aux Xeriatria/Xerocultora Xornada Completa Ver anuncio

 • Anucio Taboleiro Lista provisional admitido/as Estabilización 12 Prazas de Aux Xeriatria/Xerocultora Xornada Completa Ver anuncio