Ordenanza fiscal, reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo do Punto de Atención á Infancia no Concello de Boimorto.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 173 de 29-07-2008 Modificada no BOP nº 7 de 10/01/2009 Modificada no BOP nº 245 de 27/12/2010

Tipo de documento: