Ordenanza fiscal, reguladora pola taxa de subministro de auga.