Ordenanza fiscal, reguladora pola taxa de subministro de auga.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 246 de 28-12-2011

Tipo de documento: