Ordenanza reguladora do prezos públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores do concello de Boimorto.