Socorrista

Selección de 1 Socorrista por sistema concurso. A xornada será de 40 horas
semanais. Duración estimada de 3 meses de contrato
Prazo presentación remata o 17 de xuño de 2013 ás 14:00 h.
Pódese consultar as bases completas no enlace que figura ao pé desta información. Para máis información e presentación de solicitudes na Casa do Concello 981 51 60 20 en horaio de 9:00 a 15:00.

Estado da convocatoria: