Ordenanza especifica reguladora das Bases da Convocatoria para a Concesión de Axudas para situacións de Emerxencia Social no Concello de Boimorto de 2012