Regulamento do rexistro municipal de asociacións do concello de Boimorto