Bases de Selección de Persoal para cubrir a Baixa de Maternidade da Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

Bases que rexirán a convocatoria dunha praza de persoal interino para cubrir a baixa de maternidade da Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello.

Estado da convocatoria: