Aberta

Cobertura de praza baixa IT PEON PEL

Vista a baixa laboral dun dos traballadores contratados para esta anualidade 2020 ao abeiro da Bolsa de emprego creada o pasado 2019 en decreto de alcaldia 255/2019 para o posto de PEON do "Programa de integración laboral da Deputación provincial mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019" e visto que na citada lista no existen aspirantes interesados no posto convocase a cobertura da citada baixa por IT ao abeiro das bases do programa de 2019.

BOLSA DE TRABALLO Nº II (SUBSIDIARIA) AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E APOIO A PERSOAS MAIORES E PERSOAL VULNERABLE

Publicase na data de hoxe no Boletin oficial da provincia (num 82 - 08/06/2020) anuncio bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección por concurso para a formación da bolsa de traballo nº II (Subsidiaria) de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.

Ver as bases no taboleiro de edictos

BOLSA SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Na data de hoxe sae publicado na BOP da Coruña extracto das bases que rexeran a formación dunha BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR asi como a  cancelación das bolsas anteriores do servizo. O prazo de presentacion de solicitudes será de 20 dias naturais contados a partires da publicación no BOP.

Ver o anuncio no BOP.

 

As bases completas pódense ver mais abaixo nesta oferta.

Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Prazo de presentación do 12/12/2019 ao 31/12/2019 (incluídos)

Ver convocatoria

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta