Aberta

Brigada prevención e defensa contra incedios forestais - Anualidade 2019

O 01 de xullo de 2019 aprobouse por decreto de alcaldia numero 307/2019 as bases que rexeran a contratación do persoal para a brigada de prevencion e defensa contra incedios forestais para este 2019. A cuadrilla estará composta por 1 xefe de brigada, 1 peon conductor e 3 peóns de brigada.

O prazo de solicitude de participación abranguera do 3 de xullo ao 8 de xullo de 2019.

Para ver as condicións e demais información preman nas bases anexas a esta convocatoria.

Formación da V bolsa de traballo como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Na data de hoxe publicase no BOP a convocatoria e Bases para a formación da V bolsa de traballo como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Podense presentar solicitudes ata o dia 3  de xullo de 2019 as 23:59h.

Ver as bases no BOP 119 de data 26/06/2019

Contratación de traballadores desempregados polo sistema de concurso dun-ha socorrista para a piscina municipal subvencionado pola Xunta de Galicia

Foi presentada oferta no INEM, tal e como recollen as bases da convocatoria de subvención, oferta de emprego para a selección de un/unha socorrista para a piscina municipal subvencionada pola Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 07-06-2019 as 14:00h.

Contratacion Técnico de Turismo concellos de Boimorto, Sobrado e Vilasantar

Convocase 1 praza de Técnico de Turismo compartida entre os Concellos de Boimorto, Sobrado e Vilasantar.

Prazo de presentacion de instancias: 10 dias naturais dende a publicación do anuncio no BOP (20/05/2019)

Acceso ás bases no BOP de 07-05-2019

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta