Aberta

Bolsa de traballo persoal laboral temporal Socorrista

Coa publicación no BOP de data 16/06/2022 numero 114 abrese o prazo para a solicitudes de participación no proceso selectivo para formación de Bolsa de Socorrista para a piscina municipal.

As instancias poden presentarse entre o 17 e o 23 de xuño.

Socorrista (Xunta de Galicia)

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de Socorrista para a piscina municiapl e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego.

Poderase presentar a documentación ata o 14 de xuño as 14:00.

Bolsa de Traballo auxiliar SAF

No BOP de data 02/06/2022 publicase anuncio de Bases para bolsa de traballo auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.  Ver anuncio.

Os/as aspirantes a formar parte da bolsa poderan presentar solicitudes dende o 03/06/2022 ata o 09/06/2022 segundo o recollido na base 5 das bases da selección que se  publicaron no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Boimorto (poden acceder no enlace mais abaixo).

APROL RURAL 2022 - Seleccion 1 peon/a proteccion y mantenimiento medioambiental a jornada completa

EXP: 2022/E001/000002

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de 1 peón/peoa para protección e mantemento medioambiental a xornada completa ( APROL RURAL 2022) e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego. Poderase presentar a documentación ata o luns 30 as 14:00.

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta