Decreto aprobación novo ingreso e admisión na lista de espera