Emprego

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Boimorto integrada na Rede de Técnicos de Emprego de Galicia, é un servizo de apoio e estímulo ás iniciativas dinamizadoras do tecido económico local.

É un instrumento da política de desenvolvemento local e de creación de postos de traballo que busca optimizar os recursos dispoñibles para acadarunhamaior eficacia das medidas a favor do emprego e desenvolvemento económico e social do territorio.

OBXECTIVOS:

 • Fomentar o emprego e mellorar os mecanismos de acceso ao mercado de traballo.
 • Favorecer, dunha forma especial, os colectivos con especiais dificultades de inserción.
 • Elevar os niveis de formación e cualificación profesional.
 • Impulsar o autoemprego e a capacidade emprendedora.
 • Desenvovler os novosxacementos de emprego.
 • Promocionar o asociacionismo local e voluntariado no territorio.

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

 • Asesoramento grupal e individualizado sobre os recursos que en materia de busca activa de emprego, formación para o emprego e emprendeduría.
 • Servizo de apoio na procura de empregoaos demandantes remitidos desde o Servizo Público de Emprego de Galicia.
 • Intermediación entre a oferta e a demanda, coa búsqueda de candidatos segundo as características solicitadas polas empresas e contacto cos/as potenciais candidatos/as para comunicarlles a oferta de traballo recibida. Entrega dos currículos á empresa: Envíanse por correo electrónico os que cumpren as características da oferta de traballo.

FORMACIÓN

 • Accións formativas destinas a mellorar a cualificación profesional, a reciclaxeou a especialización dos cidadansdesempregadosou ocupados, adaptando a oferta formativa aosrequirimentos do mercado de traballo e facilitándo a súa inserción laboral ou promoción profesional.

ASESORAMENTO A EMPRENDEDORES

 • Programa de apoio a persoas emprendedoras que querenpoñer en marcha un proxecto empresarial mediante o desenvolvemento de actuaciónsencamiñadas a apoiar e formar a persoas emprendedoras para simplificar todas as dificultades que se encontran no proceso de creación de empresas, a través de titorías personalizadas e formación a medida para a realización do seu plan de empresa.

ASOCIACIONISMO LOCAL E VOLUNTARIADO

 • Asesoramentoa entidades sen fin de lucro para diferentes trámites ( constitución, modificación estatutos, xunta directiva, inscricións en rexistrosl,…), coa xestióndunrexistro municipal de asociacións.
 • Tramitacións de axudas e subvenciónsás entidades sen fin de lucro do territorio de diferente tipoloxía( anpas, veciñais, voluntariado, xuventude, sociais, deportivas…), concesión de axudas nominativas municipaisásmesmas.
 • Fomento do voluntariado local, sobre todo, no ámbito social corexistro e convenios de colaboración. 

Contacto:
Ana María Vallo Camba
Axente de emprego e desenvolvemento local- Técnico local de emprego
Telf. 981 51 60 20 
Correo: emprego@boimorto.es

Ver organismos de interese para emprendedores

Na actualidade o servizo de emprego deste Concello forma parte dunha agrupación de Concellos xunto cos de Arzua e Santiso. Mediante esta agrupación conseguiuse contratar unha técnica de prospección de emprego que asesora aos veciños dos 3 concellos á hora de conseguir traballo, curriculums,...