Perfil do Contratante

Este concello, debido á complexidade de facer un propio, tomou a determinación de delegar o seu perfil do contratante na Plataforma proporcionada pola Xunta de Galicia (www.contratosdegalicia.es)

A continuación póñense varios accesos directos para chegar con maior rapidez aos procedementos de adxudicación que ten o noso Concello.