Perfil do Contratante

Ata o 12/07/2018:

Ver perfil do contratante do Concello de Boimorto na Plataforma proporcionada pola Xunta de Galicia (www.contratosdegalicia.es)

A partir do 13/07/2018:  (https://contrataciondelestado.es)