Corporación Municipal

Corporación municipal resultante das eleccións municipais do 26 de maio de 2019 e tralo pleno do 25 de xuño no que se determinaron os grupos municipais:

Alcalde-Presidente:

* Dna. María Jesús Novo
Grupo Municipal do Partido Popular

Concelleiros:

* Dna. Patricia Taboada
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Manuel Jose Nieto
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jesús Fernández
Grupo Municipal do Partido Popular

* Dna. Fátima Espiño
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Javier Costoya
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jose Luis Rivas
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* Dna. Ana Maria Aguión
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* Dna. Sandra Sanchez
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. Ivan Varela
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. Jose Antonio Somoza
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE