Prezos

Miniresidencia

Os prezos da estancia na Área do Centro son os seguintes:

* Dependente Grado 2 ou 3 - Prezo Público: 1.548,54 € exento de IVE.

* Dependente Grado 1 ou válidos - Prezo Público: 1.122,14 € exento de IVE.

* Días soltos 24 horas

- Lúns a Venres - Prezo Público: 111,21 € exento de IVE para todo tipo de usuario.

- Festivos, Sábados ou Domingos - Prezo Público: 124,09 € exento de IVE para todo tipo de usuario.

No caso de solicitar unha habitación individual estes prezos públicos incrementaranse en 100 € ao mes (con exención de IVE).

Centro de día

Os prezos da estancia no Centro de Día son os seguintes:

* Media xornada (4 h.) 336,64€ exento de IVE.

* Media xornada con comida 448,85 € exento de IVE.

* Xornada completa (8 h.) 617,17 € exento de IVE.

* Días soltos (8 h.) 88,97€ exento de IVE.

* Horas soltas. 13,35€ exento de IVE. 

* Outros servizos:

- Aseo semanal especial: 20 € exento de IVE.

- Transporte ata o centro:

* Núcleo urbano Boimorto 60,00 € IVE incluído

* Concello de Boimorto 130,00 € IVE incluído

* Outros Concellos: 150,00 € IVE incluído (Ata un máximo por viaxe de 15 km tendo como punto de partida o propio centro de día)

Servizos complementarios

* Marcaxe roupa: 100 € exento de IVE.

* Menús:

      * Sen Transporte: 5,00 € exento de IVE.

      * Con Transporte: 5,50 € exento de IVE.