ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

Dirixido a aquelas persoas que teñen experiencia laboral (mínimo 3 anos) e/ou formación (mínimo 200 ou 300 horas) relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar.

Relación das familias profesionais: Administración e xestión, agraria, artes gráficas, edificación e obra Civil, electricidade e electrónica, fabricación mecánica, hostalería e turismo, imaxe persoal, industrias alimentarias, informática e comunicacións, instalación e mantemento, madeira, moble e cortiza, química, sanidade, servizos sociocullturais e a comunidade, transporte e mantemento de vehículos

Prazo: presentación de solicitudes: do 8 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2015, ambos os dous incluídos. Publicado no DOG nº1, de data 2 de Xaneiro do 2015.

Tags: