Decreto medidas estado alarma COVID-19

Na data de hoxe decretouse mediante decreto de alcaldia o peche ao publico da Casa do Concello deixando habilitados os telefonos de sempre como contacto:

  • 981 51 60 20 - Temas administrativos urxentes, averias de alumeado publico e servizo de abastecemento. Avisos en xeral

  • 981 51 60 75 - Servizos Sociais.

  • Antes calquera urxencia poden contactarnos fora de horario no 608 00 57 18

  • correo@boimorto.es

Poden ver todas as medidas no seguinte enlace: Decreto medidas estado alarma COVID_19

Os servizos municipais básicos vanse a seguir prestando con normalidade, eso si, atendendo as recomendacións da Conselleria de Sanidade en materia de protección individual fronte ao COVID-19.

Comunicanos o cuartel da garda civil que tamen vai a estar pechado ao publico, claquera dilixencia pódena facer diante dos cuarteis de Melide ou Arzua ou ante calquera das patrulla en servizo polo municipio. Asi como tamen no 061 - 112

Recordar tamen os contactos en relación co COVID-19 na xunta de galicia:

  • https://coronavirus.sergas.gal/

  • 900 400 116 no caso de ter sintomas.

  • 061/112 en caso de emerxencia grave. Solcitase non facer uso deste telefono salvo casos de urxencia para evitar a saturación do mesmo.