Implantación administración electrónica.

O Concello de Boimorto deu na data de hoxe un novo paso cara a administración electrónica ao emitir a sua primeira notificación por medios electrónicos, o primeiro conxunto de trámites que se esta a implementar de xeito telemático é a contratación administrativa.

Ao longo dos vindeiros meses vaise implementar en todos os ambitos administrativos: urbanismo, subvencións,... Ata mudar ao longo do vindeiro 2018 ao novo sistema de administración electrónica

Esta implementación estase a facer baixo o paraugas da Deputación Provincial da Coruña no proxecto de implantación de TEDEC.

Categoría: