Lista admitidos e convocatoira proba - Bolsa traballo conductor/a transporte adaptado.

Publicación por Decreto de alcaldía núm. 128/2018 de data 11/04/2018 da aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección de formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como conductor/a de vehículos destinados ao transporte social adaptado en servizos sociais do Concello de Boimorto, elevada a definitiva ao non existir excluídos/as e convocatoria aos membros da Comisión seleccionadora e aspirantes para a realización da proba práctica ( oposición) para o día 16 de abril ás 10:30 horas na Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto.

Acceso a convocatoria.

Categoría: