ACREDITACIÓNS DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Convocase o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais das seguintes familias profesionais:

·         Administración e xestión

·         Agraria

·         Comercio e Marketing

·         Edificación e obra civil

·         Electricidade e electrónica

·         Fabricación mecánica

·         Hostalaría e turismo

·         Imaxe persoal

·         Industrias alimentarias

·         Informática e comunicación

·         Instalación e mantemento

·         Madeira, moble e cortiza

·         Química

·         Sanidade

·         Servizos socioculturais e á comunidade

·         Transporte e mantemento de vehículos

Prazo ata 3 de febreiro de 2017

Máis información: DOG,nº 8 do 12 de Xaneiro de 2017

Categoría: