Actividades verán 2013

Lanzate ao Verán!!!!!
Durante estes meses de veran imos a desenvolver multitude de actividades, tanto puntuais coma diarias. Todas elas vense reflexadas no seguinte folleto.
Anotate antes do 28 de xuño no Concello. Folla de inscrición.