BOLSA SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Na data de hoxe sae publicado na BOP da Coruña extracto das bases que rexeran a formación dunha BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR asi como a  cancelación das bolsas anteriores do servizo. O prazo de presentacion de solicitudes será de 20 dias naturais contados a partires da publicación no BOP.

Ver o anuncio no BOP.

 

As bases completas pódense ver mais abaixo nesta oferta.

Estado da convocatoria: