Brigada de incendios

Selección de :

  • 1 Xefe de Brigada
  • 1 Peón conductor
  • 3 Peóns de brigada.

As bases integras no taboleiro electronico do Concello. Ver as Bases.

Anuncio no BOP que da comezo ao prazo de presentación. Ver o BOP 98 de data 27/05/2021.

Prazo de presentación: Do 28/05/2021 ao 16/06/2021 (ambos incluídos)

Estado da convocatoria: