Convocatoria proceso selección Formación Bolsa de traballo persoal laboral temporal de limpeza

No BOP de hoxe 09/07/2020, num 104, publicase anuncio de bases para a formación de Bolsa de traballo para a formación da bolsa de traballo persoal laboral temporal de limpeza do Concello de Boimorto. Con este anuncio dase comezo ao prazo de presentación de instancias de 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP. Polo que o PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS abrangue:

do 10/07/2020 ata o 20/07/2020 (ámbos inclídos)

Póden consultar as bases completas no seguinte enlace:

Enlace ás bases publicadas no taboleiro de anuncios electrónico o 09 /07/2020

e o anuncio no BOP no seguite enlace:

BOP num 104 de data 09/07/2020

Ver documentación do procedemento:

  1. Ver a lista provisional de admitidos/excluídos no proceso selectivo publicado no taboleiro de anuncios electronico o 21/07/2020

  2. Ver a lista definitiva de admitidos/excluídos no proceso selectivo  e convocatoria da proba de galego publicado no taboleiro de anuncios electronico o 27/07/2020

  3. Publicación puntuación concurso ( valoración de méritos) proceso de selección para a formación da Bolsa de traballo de limpeza. Publicado no taboleiro de anuncios electrónico o 29/07/2020.

  4. Publicacion formalizacion de bolsa. Publicado no taboleiro de anuncios electrónico o 30/07/2020

Estado da convocatoria: