Funcionario interino posto de traballo de informático por oposición e formación de bolsa de traballo.

Convocase dende o Concello de Boimorto bases de Funcionario Interino posto de traballo de Administrativo-Informático por oposición e formación de Bolsa de emprego. Trala sua publicación no BOP de hoxe 05 de agosto de 2019 numero 146.

Ver o anuncio no BOP 146

As bases da convocatoria poden conseguirse mais abaixo neste anuncio.

Prazo de presentacion de instancias:  20 dias naturais dende a publicación no BOP

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: