Regulamento de Funcionamento da Miniresidencia do Concello de Boimorto.