Acordo Municipal Regulador do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Axuda a Domicilio.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 152 de 07-07-2009 Modificada no BOP nº 230 de 2/12/2011

Tipo de documento: