Tecnica do programa CLARA

O Concello de Boimorto convoca unha praza de persoal de Asistencia tecnica para a execución do Programa Clara do Instituto da Muller.

Debido aos erros reflexados no Decreto aclaratorio erros ampliase o prazo de presentación de instancias ata o 16 de setembro de 2014 ás 14:00 h.

Estado da convocatoria: