Servizos que se ofertarán

servizos miniresidencia boimorto

* Servizo médico.

* Servizo de ATS.

* Servizo de Terapia Ocupacional.

* Atención Social e Psicolóxica.

* Atención ás familias.

* Fisioterapia.

* Podoloxía.

* Perruquería.

* Lavandería.

* Servizo de Aseo especial.

* Servizo de Comedor para os usuarios do Centro de Día.

* Actividades de Apoio e prevención das capacidades funcionais.

* Programas de mantemento e reeducación funcional.

* Programa de Psicoestimulación para a prevención das alteracións cognitivas e para a atención ás persoas con demencia.

* Programa de crecemento persoal e mantemento das habilidades.