Axudas municipais 2020

Convocatoria de subvencións e axudas do Concello de Boimorto

(BOP Nº 174 - Luns, 19 de outubro de 2020)

PARA O APOIO A NATALIDADE DO CONCELLO DE BOIMORTO

 • Prazo de solicitude: ata 01/12/2020
 • Importe máximo: 400€
 • Destinatarios: nados entre o 30/11/2019 e 30/11/2020
 • Documentación:
  • Fotocopia compulsada do libro de familia e do DNI do solicitante (ou copia do auto xudicial de adopción de selo caso.)
  • Compromiso de seguir empadroados no concello de Boimorto por un período mínimo de catro anos.
  • Certificación da conta bancaria.

Máis info:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/10/19/2020_0000007268.pdf

PARA TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2019/2020 DO CONCELLO DE BOIMORTO

 • Prazo de solicitude: ata o 03/11/2020
 • Destinatarios: Estudantes de Bacharelato ou FP curso escolar 2019/2020
 • Importe máximo: 250€ / alumn@
 • Documentación:
  •  Fotocopia do DNI do pai, nai ou titor e do solicitante.
  •  Fotocopia do resgardo da matrícula correspondente e xustificante de asistir as clases con regularidade.
  • Certificación da conta bancaria.

Máis info:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/10/19/2020_0000007269.pdf