Asociacións

Nome: Agrupación Folclórica Santiaguiños - Boimorto
Contacto: Maria Carmen Barreiro

Nome: Asociación Cultural Virxe do Rosario – Boimorto
Contacto: Manuel Vázquez

Nome: Asociación Deportiva, gastronomica, cultural e Ambiental “Rapido de Dormeá”
Contacto: Ramon Mariño

Nome: Asociación cultural Fondouces de Brates- Mercurin
Contacto: Eladio Botana

Nome: Asociación de Veciños Campo da Rula de Sendelle.
Contacto: Maria Carmen Aguión.

Nome: Asociación cultural Santa Maria de Os Anxeles
Contacto: Maria Jesús Modia

Nome: Asociación cultural e veciñal de Rodieiros
Contacto: Manuel Garcia

Nome: Asociación de Minusválidos da Comarca de Arzua e Apoio a Integración (AMARAI)
Contacto: Jose Luis Costoya

Nome: Asociación veciñal, xuvenil e cultural rexurdimento de Os Anxeles
Contacto: Jesús Vázquez

Nome: Asociación de veciños Monte da Cruz de Cardeiro
Contacto: Juan Barreiro

Nome: Asociación de Veciños Vistalegre de Andabao
Contacto: Maria Magdalena Lojo

Nome: Asociación de Amas de Casa, cosumidores e usuarios de Boimorto
Contacto: Maria Magdalena Lojo

Nome: Agrupación de Defensa Sanitaria del Ganado Vacuno de Boimorto
Contacto: Luis Seoane

Nome: Asociación de Veciños “A Roda” de Boimorto
Contacto: Luis Garcia

Nome: Club de Futbol de Boimorto
Contacto: Javier Verea

Nome: Asociación de Pais e Nais de alumnos do CEIP Armando Cotarelo Valledor
Contacto: David Cristian Ioannu.

Nome: Asociación de cazadores Do Barro
Contacto: Juan Aguión

Nome: Asociación veciñal, xuvenil e cultural San Cidre de Andabao
Contacto: Manuel Vázquez

Nome: Asociación mulleres rurais Anduriña de Boimorto.
Contacto: Silvia Mosteiro

Nome: Clube Atletismo Boimorto
Contacto: Luis Novo

Nome: Asociación veciñal, xuvenil e cultural de Arceo.
Contacto: Juan José Garcia

Nome: Asociación Veciñal, social, cultural e xuvenil O Milenio de Boimorto.
Contacto: Maria Jesus Novo