Brigada incedios 2016

Convocase prazas para a brigada de incedios que o Concello de boimorto pretende montar neste veran 2016.

O prazo de presentación de instancias remata o vindeiro 23 de xullo as 12:00 h.

As bases ponde consultalas no enlace que poden ver mais abaixo.

Detectado un erro nas bases publicamos o 15/07/2016 a rectificación de erro que se pode consultar mais abaixo.

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

Nota:

Segundo a normativa vixente no Concello de Boimorto aplicanse as seguintes taxas:

- Fotocopia: 0,10 € por folla

- Compulsa: 2,00 € por compulsa