Contratacion Auxiliar administrativo Media Xornada - Interinidade

Na data de hoxe saiu publicado no BOP da Coruña, numero 159, a Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego.

Data limite de presentación: 04/09/2018

Ver as bases da convocatoria seguindo o enlace do BOP:

Bases no BOP 159 de 22/08/2018

No BOP 199 de data 18/10/2018 publicase corrección de erro nas bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego. O que supón un novo prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso selectivo de 10 días naturais (19/10/2018 ao 29/10/2018). Os aspirantes inscritos no anterior prazo teñen a obriga de volver a presentar a solicitude, podendo remitirse á documentación xa presentada anteriormente.

Ver a correción no BOP 199 de data 18/10/2108

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: