Convocatoria e aprobación de bases para a selección de persoal laboral temporal para brigada de prevención e defensa contra incendios forestais

Ven de se aprobar o decreto de convocatoria e aprobación de bases para a selección de persoal laboral temporal para brigada de prevención e defensa contra incendios forestais en vista da addenda do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Boimorto para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018 na que se reflexa a ampliación do periodo de operatividade para as brigadas de incendios ata o 30 de novembro de 2017.

As solicitudes para participar no proceso selectivo poderanse presentar no Concello de Boimorto ata 2 dias habiles despois da publicación na paxina web da oferta, e decir, o dia 31 de outubro de 2017 ás 15:00 horas.

Pódense ver as bases no enlace mais abaixo.

Estado da convocatoria: