Cuadrilla de incendios 2015 - Convocatoria II

Ante a posibilidade de que do anterior proceso selectivo para as brigadas de incendios non saian elexidos os suficientes aspirantes como para cubrir as vacantes e a fin de contar cunha bolsa de emprego para os 3 postos. Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon. O procedemento para a seleccion será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

Os aspirantes que saian elexidos do anterior procedemento teran preferencia sobre os que se presenten a esta segunda convocatoria.

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Venres 17 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.

Estado da convocatoria: